Gewoon Gaaf!

"Gewoon Gaaf!" Dat is de nieuwe naam van de preventiemethode met de onmogelijke naam NOCTP. Bij deze behandelmethode worden de ouder en het kind samen betrokken. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!


De bereikte resultaten over het laatste jaar laat bij de kinderen een verbetering zien van meer dan 80% in de mondhygiëne. Het tandplaque in het kindergebit wordt hiermee drastisch verminderd.

Gewoon Gaaf


Wij zijn bijzonder trots op onze behandelmethode voor jonge kinderen onder het thema ‘Gewoon Gaaf‘.

Bij deze behandelmethode worden zowel ouders als kinderen intensief betrokken, geadviseerd en begeleid.


Een nieuwe aanpak in kindertandheelkunde !


Wilt u ook voor uw kind een gaaf gebit zonder gaatjes of tandvleesproblemen? Ons preventieve behandelprogramma ‘Gewoon Gaaf‘ maakt voor ouders en kinderen op speelse wijze zichtbaar hoe een gaaf gebit zonder gaatjes of tandvleesproblemen behouden kan worden.


In samenwerking met het Ivoren Kruis leggen wij de nadruk op preventieve mondhygiënische behandeling in plaats van curatieve behandeling. Zo zijn er specifieke behandelplannen ontwikkeld voor 4 verschillende leeftijdsgroepen van 0-2 jaar (doorbraak eerste tandjes), 2-5 jaar, 6-10 jaar en 10 tot 18 jaar. De programma’s zijn afgestemd op de mondhygiënische problemen voor elke groep en hebben tot doel om gaatjes, tanderosie, tandplaque en tandvleesproblemen te voorkomen in plaats van deze te behandelen op het moment dat ze zich voordoen.


Gewoon Gaaf in het kort


  • Individuele cariës preventie voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.
  • Individueel risico van ieder kind is bepalend voor aanpak vanaf doorbraak van de 1e tand.
  • Samenspel tussen kind, ouder en mondzorgverlener.
  • Gebit is de verantwoordelijkheid van de ouder.
  • Mondzorgverlener is de coach


Beloning : Een gaaf gebit zonder boren, trekken of tandvleesproblemen.

De mondzorgverlener neemt alle benodigde tijd voor instructie, poetsmethoden, controle op de voortgang, voedingsinstructies en is alert op specifieke afwijkingen in gedrag of gesteldheid welke een gezonde gebitsontwikkeling nadelig kan beïnvloeden.


Ook verzekeraars willen meewerken aan preventieve behandelingen. De ‘Gewoon Gaaf’  behandelmethode voor kinderen tot 18 jaar valt binnen de vergoeding van de basisverzekering, dus geen extra kosten of 20% eigen risico.

Wilt u ook voor uw kind een gaaf gebit zonder gaatjes of tandvleesproblemen? Ons preventieve behandelprogramma ‘Gewoon Gaaf‘ maakt voor ouders en kinderen op speelse wijze zichtbaar hoe een gaaf gebit zonder gaatjes of tandvleesproblemen behouden kan worden.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Copyright 2019 © All Rights Reserved